Art. 180. Suplimentul de expertiză

(1) Când organul de urmărire penală sau instanţa constată, la cerere sau din oficiu, că expertiza nu este completă, iar această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, dispune efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert. Când nu este posibilă desemnarea aceluiaşi expert, se dispune efectuarea unei alte expertize de către un alt expert.
(2) Când expertiza a fost efectuată în cadrul instituţiei medico-legale, unui institut sau laborator de specialitate, organul de urmărire penală sau instanţa se adresează instituţiei respective în vederea efectuării suplimentului de expertiză. [art. 124 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Tribunalul apreciază că nu este de competenţa expertului să ... Vezi mai mult
Tribunalul apreciază că nu este de competenţa expertului să stabilească caracterul fictiv al operaţiunilor comerciale despre care acuzarea susţine că ... Click pentru abonare