Art. 559. Punerea în executare a amenzii penale

(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare. [art. 425 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Inculpatul fost condamnat la pedeapsa de 9.000 lei amendă ... Vezi mai mult
Inculpatul fost condamnat la pedeapsa de 9.000 lei amendă penală, reprezentând echivalentul a 180 zile-amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă ... Click pentru abonare