Art. 533. Soluţionarea cererii

(1) La termenul fixat, în şedinţă nepublică, instanţa ascultă persoanele citate prezente, concluziile procurorului şi ale petiţionarului şi verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru admiterea reabilitării.
(2) Dacă înainte de soluţionarea cererii de reabilitare faţă de condamnat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru altă infracţiune, examinarea cererii se suspendă până la soluţionarea definitivă a acelei cauze. [art. 498 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Dispozițiile art. 533 C.proc.pen. nu precizează explicit, însă, din ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 533 C.proc.pen. nu precizează explicit, însă, din interpretarea art. 370 C.proc.pen. reiese că suspendarea soluționării cererii de reabilitare ... Click pentru abonare