Art. 279. Înlăturarea unor omisiuni vădite

Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii. [art. 196 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Este admisibilă solicitarea părții responsabile civilmente, prin intermediul procedurii ... Vezi mai mult
Este admisibilă solicitarea părții responsabile civilmente, prin intermediul procedurii prevăzute de art. 279 C.proc.pen., de ridicare a sechestrului asigurator, atunci ... Click pentru abonare