Art. 224. Propunerea de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale

(1) Procurorul, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, întocmeşte o propunere motivată de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, cu indicarea temeiului de drept.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1), împreună cu dosarul cauzei, se prezintă judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul de reţinere, locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea. [art. 146 alin. 1 și 2, art. 1491 alin. 1 și 2 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Neexistența semnăturilor ambilor procurori desemnați în dosar nu reprezintă ... Vezi mai mult
Neexistența semnăturilor ambilor procurori desemnați în dosar nu reprezintă un motiv de nulitate a referatului de arestare preventivă și a ... Click pentru abonare