Art. 201. Delegarea

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2), efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare. [art. 135 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

În cauză nu toate declarațiile de martor luate de ... Vezi mai mult
În cauză nu toate declarațiile de martor luate de organele de cercetare ale poliției judiciare sunt acoperite de delegări ale ... Click pentru abonare