Art. 201. Delegarea

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune, în condiţiile arătate la art. 200 alin. (1) şi (2), efectuarea unui act de procedură şi prin delegare. Delegarea poate fi dată numai unui organ sau unei instanţe de judecată ierarhic inferioare.
(2) Dispoziţiile privitoare la comisia rogatorie se aplică în mod corespunzător şi în caz de delegare. [art. 135 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Denunțurile nu reprezintă acțiuni de urmărire penală care să ... Vezi mai mult
Denunțurile nu reprezintă acțiuni de urmărire penală care să necesite delegare, ci sunt modalități de sesizare, iar organele judiciare au ... Click pentru abonare