Art. 559. Punerea în executare a amenzii penale

(1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
(2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult 2 ani, în rate lunare. [art. 425 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Dispozițiile art. 558 alin. (1) C.proc.pen. nu impun ca ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 558 alin. (1) C.proc.pen. nu impun ca cererea de eșalonare a amenzii penale să fie formulată înainte de ... Click pentru abonare