Art. 534. Situaţiile privind despăgubirile civile

(1) Când condamnatul sau persoana care a făcut cererea de reabilitare dovedeşte că nu i-a fost cu putinţă să achite despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare, instanţa, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte a sumei datorate.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi 6 luni.
(3) În caz de obligaţie solidară, instanţa fixează suma ce trebuie achitată, în vederea reabilitării, de condamnat sau de urmaşii săi.
(4) Drepturile acordate părţii civile prin hotărârea de condamnare nu se modifică prin hotărârea dată asupra reabilitării. [art. 499 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Petentul condamnat a făcut dovada notificării părții civile prin ... Vezi mai mult
Petentul condamnat a făcut dovada notificării părții civile prin executor judecătoresc, a consemnării pe seama și la dispoziția sa a ... Click pentru abonare