Art. 584. Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă

(1) Înlocuirea pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii se dispune, la cererea procurorului ori a persoanei condamnate, de către instanţa de executare, iar dacă persoana condamnată se află în stare de deţinere, de către instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
(2) Hotărârea de înlocuire, rămasă definitivă, se pune în executare potrivit dispoziţiilor art. 555-557. [art. 448 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Persoana condamnată a formulat cerere de înlocuire a pedepsei ... Vezi mai mult
Persoana condamnată a formulat cerere de înlocuire a pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii de 25 de ani. Analizând ... Click pentru abonare