Art. 34. Alţi subiecţi procesuali

În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.

Doctrină

Și persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate ... Vezi mai mult
Și persoanele ale căror interese legitime au fost vătămate sau sunt pe cale de a fi vătămate prin actele organelor ... Click pentru abonare