Art. 321. Înaintarea dosarului privind pe inculpat

(1) De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul procurorului, însoţit de un referat.
(2) Referatul trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (4), precum şi date suplimentare privitoare la mijloacele materiale de probă şi măsurile luate cu privire la ele în cursul cercetării penale, precum şi locul unde acestea se află.
(3) Când urmărirea penală priveşte mai multe fapte sau mai mulţi inculpaţi, referatul trebuie să cuprindă menţiunile arătate la alin. (2) cu privire la toate faptele şi la toţi inculpaţii şi, dacă este cazul, trebuie să se arate pentru care fapte ori făptuitori se propune clasarea sau renunţarea la urmărire. [art. 256, art. 258-260 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Procedura terminării urmăririi penale, din perspectiva dispozițiilor art. 321-322 ... Vezi mai mult
Procedura terminării urmăririi penale, din perspectiva dispozițiilor art. 321-322 C.proc.pen. nu coincide cu finalizarea întregii etape a urmăririi penale, atâta ... Click pentru abonare