Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

Tentativa reprezintă atât o formă a infracțiunii, cât și ... Vezi mai mult
Tentativa reprezintă atât o formă a infracțiunii, cât și o faptă prevăzută de legea penală. În general, tentativa la o ... Click pentru abonare