Art. 181. Efectuarea unei noi expertize

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii. [art. 125 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Codul de procedură penală prevede trei mijloace procesuale distincte ... Vezi mai mult
Codul de procedură penală prevede trei mijloace procesuale distincte la care organul judiciar poate apela în materia expertizei după întocmirea ... Click pentru abonare