Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. [art. 2 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Chiar dacă în unele situații se poate apela la ... Vezi mai mult
Chiar dacă în unele situații se poate apela la suplimentul analogic, în vederea acoperirii unei lacune a normei de procedură, ... Click pentru abonare