Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Doctrină

Codul penal conține patru articole relevante pentru statutul țării ... Vezi mai mult
Codul penal conține patru articole relevante pentru statutul țării noastre de membră a Uniunii Europene, respectiv, art. 14 („Extrădarea”), art. ... Click pentru abonare