Art. 49. Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei

(1) Instanţa sesizată cu judecarea unei infracţiuni rămâne competentă a o judeca, chiar dacă, după schimbarea încadrării juridice, infracţiunea este de competenţa instanţei inferioare.
(2) Schimbarea calificării faptei printr-o lege nouă, intervenită în cursul judecării cauzei, nu atrage necompetenţa instanţei, în afară de cazul când prin acea lege s-ar dispune altfel. [art. 41 C.proc.pen.1968]

Doctrină

Efectele deciziei interpretative pronunțată de Curtea Constituțională nr. 250/2019 ... Vezi mai mult
Efectele deciziei interpretative pronunțată de Curtea Constituțională nr. 250/2019 se produc doar în faza de judecată. Această decizie vizează îndeosebi ... Click pentru abonare