Art. 70. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului

(1) În cursul urmăririi penale, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior. Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează acestuia, sub sancţiunea inadmisibilităţii.
(2) Inadmisibilitatea se constată de procurorul în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare.
(3) Procurorul ierarhic superior soluţionează cererea în 48 de ore, prin ordonanţă care nu este supusă niciunei căi de atac.
(4) În cursul urmăririi penale, procurorul recuzat poate participa la soluţionarea cererii privitoare la măsura preventivă şi poate efectua acte sau dispune orice măsuri care justifică urgenţa.
(5) În cazul declaraţiei de abţinere, dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
(6) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, procurorul ierarhic superior stabileşte în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.
(7) Atunci când procedura se desfăşoară în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare a procurorului care participă la şedinţa de judecată se adresează acestora, sub sancţiunea inadmisibilităţii. Inadmisibilitatea se constată de judecătorul sau, după caz, de completul de judecată în faţa căruia s-a formulat.
(8) Abţinerea sau recuzarea procurorului care participă la şedinţa de judecată se soluţionează de judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de completul de judecată în faţa căruia a fost ridicată, în camera de consiliu, în cel mult 24 de ore. Dacă se apreciază necesar pentru soluţionarea cererii, se pot efectua orice verificări şi pot fi ascultaţi subiecţii procesuali principali, părţile şi procurorul care se abţine sau a cărui recuzare se solicită.
(9) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării procurorului care participă la şedinţa de judecată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, completul de judecată va stabili în ce măsură actele îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.
(10) Încheierea prin care se soluţionează abţinerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac. [art. 53 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Ordonanța de respingere a cererii de recuzare nu este ... Vezi mai mult
Ordonanța de respingere a cererii de recuzare nu este supusă plângerii la procurorul ierarhic superior celui care a dispus-o. Însă, ... Click pentru abonare