Art. 292. Sesizarea din oficiu

Organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele prevăzute la art. 289-291 şi încheie un proces-verbal în acest sens. [art. 221 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Repartizarea aleatorie a cauzelor, operațiune de administrare a activității ... Vezi mai mult
Repartizarea aleatorie a cauzelor, operațiune de administrare a activității de justiție, este de competența exclusivă a organelor care realizează în ... Click pentru abonare