Art. 22. Renunţarea la pretenţiile civile

(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
(2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii.

Doctrină

Art. 22 C.proc.pen. nu este aplicabil acțiunii civile exercitate ... Vezi mai mult
Art. 22 C.proc.pen. nu este aplicabil acțiunii civile exercitate de procuror. În privința persoanelor fără capacitate de exercițiu sau cu ... Click pentru abonare