Art. 22. Renunţarea la pretenţiile civile

(1) Partea civilă poate renunţa, în tot sau în parte, la pretenţiile civile formulate, până la terminarea dezbaterilor în apel.
(2) Renunţarea se poate face fie prin cerere scrisă, fie oral în şedinţa de judecată.
(3) Partea civilă nu poate reveni asupra renunţării şi nu poate introduce acţiune la instanţa civilă pentru aceleaşi pretenţii.

Doctrină

Dispozițiile art. 22 C.proc.pen. vizează renunțarea la drept, și ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 22 C.proc.pen. vizează renunțarea la drept, și nu renunțarea la acțiune. O astfel de manifestare de voință ar ... Click pentru abonare