Art. 13. Aplicarea legii procesuale penale în timp şi spaţiu

(1) Legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii.
(2) Legea procesuală penală română se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse pe teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege.

Citește mai mult

Doctrină

Se pot identifica situații în care legea procesuală penală ... Vezi mai mult
Se pot identifica situații în care legea procesuală penală veche rămâne aplicabilă și actelor efectuate sub imperiul legii noi (principiul ... Click pentru abonare