Art. 17. Stingerea acţiunii penale

(1) În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În cursul judecăţii acţiunea penală se stinge prin rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetare a procesului penal. [art. 11 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Doctrină

Atunci când vin în concurs impedimentele legale prevăzute de ... Vezi mai mult
Atunci când vin în concurs impedimentele legale prevăzute de art. 16 alin. 1 lit. a)-d) C.proc.pen. avem rezerve cu privire ... Click pentru abonare