Art. 32. Părţile

(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. [art. 23-24 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind ... Vezi mai mult
Prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind criteriile pentru acordarea despăgubirilor sunt aplicabile integral, indiferent dacă despăgubirea este ... Click pentru abonare