Art. 307. Aducerea la cunoştinţă a calităţii de suspect

Persoanei care a dobândit calitatea de suspect i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa audiere, această calitate, fapta pentru care este suspectată, încadrarea juridică a acesteia, drepturile procesuale prevăzute la art. 83, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. [art. 202 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

În ipoteza în care unul dintre inculpați nu locuiește ... Vezi mai mult
În ipoteza în care unul dintre inculpați nu locuiește la adresa de domiciliu, ci într-o zonă de frontieră, al cărui ... Click pentru abonare