Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Doctrină

Principiul echității și al justiției, sau dezideratul de a ... Vezi mai mult
Principiul echității și al justiției, sau dezideratul de a oferi fiecărui justițiabil ceea ce îi revine, își are rădăcinile în ... Click pentru abonare