Art. 23. Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe. [art. 161 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Doctrină

Art. 23 C.proc.pen. este echivalentul art. 436 C.proc.civ. Pretențiile ... Vezi mai mult
Art. 23 C.proc.pen. este echivalentul art. 436 C.proc.civ. Pretențiile nerecunoscute sunt supuse regulilor procedurii contradictorii și aprecierii instanței. [M. Udroiu ... Click pentru abonare