Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Doctrină

Prescripția răspunderii penale poate fi analizată de judecătorul de ... Vezi mai mult
Prescripția răspunderii penale poate fi analizată de judecătorul de cameră preliminară în ce privește legalitatea actelor de urmărire penală și ... Click pentru abonare