Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

În unele situații noțiunea de victimă nu se suprapune ... Vezi mai mult
În unele situații noțiunea de victimă nu se suprapune cu cea persoană vătămată (de exemplu, în cazul infracțiunii de omor). ... Click pentru abonare