Art. 32. Părţile

(1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. [art. 23-24 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Părțile sunt definite prin raportare la acțiunile care pot ... Vezi mai mult
Părțile sunt definite prin raportare la acțiunile care pot fi exercitate în procesul penal. În reglementarea anterioară părțile erau persoanele ... Click pentru abonare