Art. 30. Organele judiciare

Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.

Doctrină

Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară ... Vezi mai mult
Când organul de cercetare penală apreciază că este necesară administrarea unor mijloace de probă sau folosirea unor metode speciale de ... Click pentru abonare