Art. 405. Pronunţarea hotărârii

(1) Hotărârea se pronunţă, după redactare, în şedinţă publică de către preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii, sau se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
(2) În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, deliberarea şi pronunţarea hotărârii au loc în termen de cel mult 15 zile de la închiderea dezbaterilor, dacă legea nu prevede altfel. În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în acest termen, instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată, pentru o durată de cel mult 15 zile. Preşedintele sau, după caz, alt membru al completului pronunţă minuta hotărârii, în condiţiile alin. (1), dacă legea nu prevede altfel.
(3) La pronunţarea hotărârii părţile şi persoana vătămată nu se citează. [art. 310, art. 358 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

În urma pronunțării deciziei CCR nr. 233 din 7 ... Vezi mai mult
În urma pronunțării deciziei CCR nr. 233 din 7 aprilie 2021, dispozițiile art. 405 C.proc.pen. au fost modificate prin Legea ... Click pentru abonare