Art. 1. Legalitatea incriminării

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni.
(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. [art. 2, art. 11 C.pen. 1969]

Doctrină

Legea de ratificare a Tratatului de aderare nu poate ... Vezi mai mult
Legea de ratificare a Tratatului de aderare nu poate fi considerată o lege constituțională, nici din punct de vedere material, ... Click pentru abonare