Art. 272. Acoperirea cheltuielilor judiciare

(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, administrarea şi, după caz, valorificarea în cursul procesului penal a bunurilor indisponibilizate, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort. [art. 189 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Instanța reține că pentru angajarea răspunderii delictuale a unei ... Vezi mai mult
Instanța reține că pentru angajarea răspunderii delictuale a unei persoane, legea prevede patru condiții cumulative respectiv fapta ilicită (infracțiunea de ... Click pentru abonare