Art. 489. Dispoziţii generale

(1) În cazul infracţiunilor săvârşite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispoziţiile prezentului cod se aplică în mod corespunzător, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul capitol.
(2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice şi dispoziţiile procedurii de cameră preliminară, care se aplică în mod corespunzător. [art. 4791 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Persoana juridică își poate recunoaște vinovăția în condițiile art. ... Vezi mai mult
Persoana juridică își poate recunoaște vinovăția în condițiile art. 375 C.proc.pen. [Judecătoria Cluj-Napoca, secția penală, sentința nr. 724 din 3 ... Click pentru abonare