Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Doctrină

Competența materială, personală și teritorială a judecătorului de cameră ... Vezi mai mult
Competența materială, personală și teritorială a judecătorului de cameră preliminară se stabilește raportat la competența materială/teritorială a instanței din care ... Click pentru abonare