Art. 54. Competenţa judecătorului de cameră preliminară

Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia:
a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.

Doctrină

În ce privește situațiile reglementate de art. 54 lit. ... Vezi mai mult
În ce privește situațiile reglementate de art. 54 lit. d) C.proc.pen., acestea pot viza: abținerea, recuzarea, măsurile preventive, măsurile de ... Click pentru abonare