Art. 153. Prescripţia răspunderii penale

(1) Prescripţia înlătură răspunderea penală.
(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei.
c) infracţiunilor prevăzute la art. 209-211, 213, 218, 2181, 219, 2191 şi 282.
(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii. [art. 121 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Doctrină

Prescripția - o instituție juridică controversată, atât la nivel ... Vezi mai mult
Prescripția - o instituție juridică controversată, atât la nivel intern, cât și european. În actuala reglementare s-au menținut unele dispoziții ... Click pentru abonare