Art. 123. Consemnarea declaraţiilor

(1) Consemnarea declaraţiilor se face potrivit dispoziţiilor art. 110, care se aplică în mod corespunzător.
(2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă. [art. 86 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Spre deosebire de audierea martorului, în cazul suspectului sau ... Vezi mai mult
Spre deosebire de audierea martorului, în cazul suspectului sau inculpatului înregistrarea audierii audio sau audiovideo este obligatorie. În cazul audierii ... Click pentru abonare