Art. 114. Consecinţele răspunderii penale

(1) Faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate.
(2) Faţă de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:
a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat;
b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă. [art. 100, art. 109 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Doctrină

În cazul infractorilor minori, pluralitatea de infracțiuni se manifestă ... Vezi mai mult
În cazul infractorilor minori, pluralitatea de infracțiuni se manifestă sub forma concursului: antesententiam (săvârșirea mai multor infracțiuni înainte de luarea ... Click pentru abonare