Art. 35. Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. [art. 41 C.pen. 1969]

Doctrină

Infracțiunile de obișnuință și progresive nu au nici măcar ... Vezi mai mult
Infracțiunile de obișnuință și progresive nu au nici măcar aparența unei pluralități de infracțiuni. [V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, ... Click pentru abonare