Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Doctrină

X se deplasează la domiciliul lui Y cu intenția ... Vezi mai mult
X se deplasează la domiciliul lui Y cu intenția de a sustrage bunuri. Pentru a nu lăsa urme ale faptei ... Click pentru abonare