Art. 285. Evadarea

(1) Evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Când evadarea este săvârşită prin folosire de violenţe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Se consideră evadare:
a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deţinere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate;
b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deţinere.
c) încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării.
(41) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte. [art. 269 C.pen. 1969]

Doctrină

Ajutorul dat sub forma înlesnirii evadării nu poate fi ... Vezi mai mult
Ajutorul dat sub forma înlesnirii evadării nu poate fi decât anterior sau concomitent comiterii faptei de către autor. Forma de ... Click pentru abonare