Art. 33. Subiecţii procesuali principali

(1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora. [art. 24, art. 229 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Săvârșirea unei infracțiuni de audiență nu presupune o procedură ... Vezi mai mult
Săvârșirea unei infracțiuni de audiență nu presupune o procedură specială. Chiar dacă art. 360 alin. 2 C.proc.pen. prevede posibilitatea ca ... Click pentru abonare