Art. 78. Drepturile suspectului

Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel.

Doctrină

Aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor suspectului, persoană ... Vezi mai mult
Aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor suspectului, persoană juridică, se va realiza prin reprezentantul său legal sau prin intermediul ... Click pentru abonare