Art. 82. Inculpatul

Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat. [art. 23 C.proc.pen. 1968]

Doctrină

Inculparea unei persoane are la bază un fundamentare probatorie ... Vezi mai mult
Inculparea unei persoane are la bază un fundamentare probatorie superioară celei aferente calității de suspect. [D.M. Morar (coord.), Codul de ... Click pentru abonare