Art. 291. Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. [art. 257 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Jurisprudență națională și europeană

Înalta Curte a reţinut că infracţiunea de trafic de ... Vezi mai mult
Înalta Curte a reţinut că infracţiunea de trafic de influenţă este comisivă şi instantanee, astfel cum acesta a susţinut, dar, ... Click pentru abonare