Art. 35. Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

(1) Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.
(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. [art. 41 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Dacă inculpaţii, în realizarea aceleiași rezoluţii infracţionale, săvârșesc, la ... Vezi mai mult
Dacă inculpaţii, în realizarea aceleiași rezoluţii infracţionale, săvârșesc, la diferite intervale de timp, acţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul ... Click pentru abonare