Art. 32. Tentativa

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul.
(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. [art. 20 C.pen. 1969]

Jurisprudență națională și europeană

Încercarea de a obţine, fără drept, sume de bani ... Vezi mai mult
Încercarea de a obţine, fără drept, sume de bani cu titlu de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, pe baza ... Click pentru abonare