Art. 474. Conținutul hotărârii și efectele ei

(1) Asupra cererii de recurs în interesul legii completul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pronunţă prin decizie.
(2) Decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese.
(3) Decizia se motivează în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţare şi se publică în cel mult 15 zile de la motivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 4145 C.proc.pen. 1968]

Jurisprudență națională și europeană

Potrivit art. 474 alin. (2) C.proc.pen., dezlegarea dată problemelor ... Vezi mai mult
Potrivit art. 474 alin. (2) C.proc.pen., dezlegarea dată problemelor de drept de Înalta Curte prin deciziile de admitere a cererilor ... Click pentru abonare